TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2015
Lễ Vinh danh 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và Tọa đàm “CEO đối thoại CEO”
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 19, tháng 6, 2015
Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, Tp.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%