TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2012
Lễ Công bố 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2012 và tọa đàm “Họ đã làm điều đó như thế nào?”
Thời gian: Thứ Ba, ngày 19, tháng 6, 2012
Địa điểm: Khách sạn New World, TP.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%