TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 201
Lễ Vinh danh “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2021”
Thời gian: Thứ Hai, ngày 17, tháng 01, 2022
Địa điểm: Sheraton Sài Gòn – 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
Số lượng khách : 250 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%