TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2018
Lễ Vinh danh “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017” và Tọa đàm “Đối thoại CEO”
Thời gian: Thứ Năm, ngày 07, tháng 06, 2018
Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, Tp.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%