TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2023 2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2017
Lễ Vinh danh “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2016” và Tọa đàm “Đối thoại Doanh nghiệp tỉ đô”
Thời gian: Thứ Năm, ngày 09, tháng 06, 2017
Địa điểm: GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, Tp.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%