TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2013
Lễ Công bố 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013 và tọa đàm “Chuyện những người sống sót”
Thời gian: Thứ Sáu, ngày 28, tháng 6, 2013
Địa điểm: Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%