TOP50 ĐÃ DIỄN RA
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lễ Vinh danh TOP50 tổ chức năm 2014
Lễ Công bố 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2014 và Tọa đàm “Doanh nghiệp đã sẵn sàng mở room?”
Thời gian: Thứ Ba, ngày 17, tháng 6, 2014
Địa điểm: Nhà hát Thành phố, 7 Công trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM
Số lượng khách : 350 khách
Thành phần:
      CEOs: 90%
      Giám đốc / Chủ doanh nghiệp: 10%