This conference will start in:

ENTRY TICKET
Đăng ký tham dự tại
TP.HCM   Hà Nội
(Phiếu đăng ký chỉ có giá trị tham dự tại khu vực Quý vị đã lựa chọn)

Official price:
5.000.000 VNĐ/1 person

Loyal discount:
4.750.000 VNĐ/1 person
(5% off for all Nhip Cau Dau Tu magazine subscribers)

Business group discount:
4.500.000 VNĐ/1 person
(10% discount for business group of five or more)
Full Name (*)
Ngày sinh
- -
Gender    Male Female
Job Title
Address (*)
Company Name
Company Address
Branch
Email (*)
Mobile (*)
Mã số thuế
Fax
Điện thoại nhà
Email công ty
Điện thoại
Thanh toán phí tham dự tại:
Công ty TNHH Một Thành Viên Ấn Phẩm - Đại diện TM Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư
Thanh toán
Tiền mặt
      Tại: Công ty Ấn Phẩm - Lầu 7, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM
      Yêu cầu thu tiền tận nơi theo địa chỉ liên hệ
            (chỉ áp dụng tại các quận trong nội thành TP.HCM)
Phương thức thanh toán:


 Chuyển khoản